Kontakt

SAMCOOP, s.r.o.
Dolná 1075/8
907 01 Myjava

Tel./fax: +421 34 621 5060
Tel.:       +421 34 654 0722

E-mail:
   samcoop@samcoop.sk
www.samcoop.sk

IČO: 36315532
DIČ: 2020189545
IČ DPH: SK2020189545

Kontaktné osoby:

Ing. Ján Drábek, konateľ

e-mail: drabek@samcoop.sk

Ing. Pavol Priesol, konateľ
e-mail:
priesol@samcoop.sk

Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
- č. účtu 3043744054/0200

UniCredit Bank Slovakia, a.s.
- č. účtu 6620400002/1111

  • DOTAZY A OTÁZKY
  •