Výroba súčiastok podľa požiadaviek odberateľov
Výroba foriem pre vlastnú
potrebu a podľa požiadaviek
zákazníkov


Kovovýroba a nástrojárska výroba

Kovovýroba a nástrojárska výroba je pokračovaním mnohoročnej výrobnej tradície bývalej prototypovej dielne Vývoja výrobkov v spoločnosti Slovenská armatúrka Myjava, a.s., ktorá sa zaoberala výrobou prototypov
a prototypového náradia pre potreby Slovenskej armatúrky Myjava, a.s..
Dielňa disponuje parkom základných univerzálnych výrobných
a technologických zariadení pre kovovýrobu a nástrojársku výrobu, čo jej umožňuje zaistiť dodávky v požadovanej kvalite a cenách.

Zabezpečíme:
- výrobu a zhotovenie funkčných makiet, prototypov a rezov nových
  výrobkov
- kusovú a malosériovú výrobu prototypov a atypických výrobkov
- výrobu malých sérií výrobkov, predovšetkým súvisiacich s výrobou
  armatúr, napríklad špeciálnych armatúr a náhradných dielov pre potreby   chemického a potravinárskeho priemyslu, zdravotníctva a kúpeľníctva,
  ale aj výrobky iného charakteru.

Ďalej ponúkame:
- návrh a výrobu jednoduchého a stredne náročného náradia pre výrobu   výkovkov, kokilových a tlakových odliatkov z mosadze, zliatin zinku
  a hliníka, plastových a gumenných výliskov a podobne
- malosériovú výrobu výkovkov, kokilových a tlakových odliatkov
  z mosadze a zliatin zinku a hliníka, plastových a gumenných výliskov
  na vstrekolisoch a podobne
- kooperačné práce nástrojárskeho a kovoobrábacieho charakteru
  na klasických sústruhoch, frézach, brúskach na plocho a na guľato,   vŕtačkách a hobľovačke.
- voľné výrobné kapacity v oblasti prác nástrojárskych, montážnych
  a zámočníckych