Plastové výlisky


Tesniace krúžky z PA


Záslepky do otvorov v armatúrach


Ovládacie rukoväte pre armatúry


Krycie kapneZákaznícke technické výlisky


KrytkyViečkaRukoväte

Lisovňa plastov

Hlavnou výrobnou náplňou lisovne plastov je lisovanie plastov technológiou vstrekolisu s vlastnou konštrukciou a výrobou foriem. V súčasnej dobe môže firma garantovať vývoj, konštrukciu a výrobu jednoduchších, stredne náročných a rozmerovo menších plastových výliskov.

Produkcia lisovne je zameraná na vlastné výrobky pre konečného zákazníka
a na technické výlisky v rámci zmluvných výrobných kooperácií. V prípade,
že zákazník nevlastní výrobný nástroj, zaistíme jeho návrh a výrobu. Výhodou
je v takomto prípade zosúladenie požiadaviek zadávateľa s optimálnym technickým riešením nástroja z hľadiska ceny, výkonu a následného uvedenia
do prevádzky.
Okrem vyššie uvedených činností ponúkame:
- spracovanie vytriedených odpadov PE, PP a pod. z plastikárskej výroby
- skúšanie foriem
- malosériovú zákazkovú výrobu na dodaných formách od počtu kusov 1000
  a viac
- kompletizáciu a montáž výrobkov skladajúcich sa z viacerých súčiastok

Naša firma disponuje vstrekovacími lismi s objemom výliskov do 220 cm3,
s uzavieracím tlakom od 30 Mpa do 140 Mpa a priechodom medzi tyčami od 220x220 mm až do 230x370 mm.

Orientačné technické informácie pre zákazníkov lisovne:
Výrobný program
1. Vlastná výroba
2. Zákazková výroba
3. Výroba foriem

Štandardne spracovávaný materiál:
• PP - polypropylén
• PE - polyethylén LD, VLD, HD
• PA - polyamid
• ABS - akrylonitril-butadién-styrén
• POM - polyoxymethylén
• PC - polykarbonát
• PMMA - polymethylmetakrylát

1. Spracovávaná surovina
Plastový granulát + prímesy (farbivo a plnidlá ovplyvňujúce kvalitu a vzhľad)
2. Proces vstrekovania
Teplom roztavený ganulát je pod tlakom vstreknutý do formy, po ztuhnutí je výlisok vytlačený von z formy (počas lisovania je možné do výlisku zalisovať ďalšie súčiastky, napr. kovové zástreky)

Výhody
• Všeobecne nie je potrebné dodatočné opracovanie
• Rozmanitosť a variabilita tvarov
• Výrobok už má požadovanú finálnu povrchovú úpravu (od zrkadlového lesku až   po hrubý pieskový raster)

Materiál je spracovávaný
• V prírodnom stave
• Číry
• Matný
• Vo farebnej forme od výrobcu
• S dofarbovaním podľa požiadaviek zákazníka

Hmotnosť výliskov
0,05g - 220g

Výroba foriem
1. Kompletné formy
Výrobu foriem sme schopní zaistiť na kľúč, včítane návrhu tvarov výlisku, grafického spracovania, výkresovej dokumentácie a vlastnej výroby formy

2. Vložkové mechanizmy
Niektoré výrobky môžeme zavložkovať do našich univerzálnych rámov foriem, zákazník potom platí iba vložkovú mechaniku, časový podiel na využívaní univerzálneho rámu formy a ušetrí tak cenu za výrobu vlastnej rámovej konštrukcie formy a jej mechaniky. Táto možnosť je najviac využívaná pri výrobe obmedzených sérií výrobkov, predovšetkým pri príprave prototypov nových výrobkov za účelom ich technického overovania a skúšania.

3. Vlastníctvo foriem
Forma vyrobená na zákazku je po zaplatení majetkom zadávateľa zákazky. Výrobky sa lisujú iba pre majiteľa formy, iné využívanie formy pripadá do úvahy iba po dohode a písomnom súhlase majiteľa formy.

4. Skladovanie a údržba foriem a vložkových mechaník
Na želanie zákazníka formy uskladníme a postaráme sa o ich údržbu, prípadne
o potrebné opravy formy

Nevýhody výroby foriem
- Časová náročnosť prípravy nového náradia
- Vyššia finančná náročnosť prípravy náradia

Dôležité pojmy
Násobnosť formy pri jednom zalisovaní:
Táto hodnota je daná konkrétnou násobnosťou zaformovania výlisku vo forme
a je u každého výrobku stanovená individuálne. Všeobecne platí, že s vyššou násobnosťou formy sa znižuje konečná cena vyrábaného výlisku. Na druhej strane zvyšuje konečnú cenu formy. Násobnosť formy sa stanovuje vo vzťahu
na požadované výrobné množstvá výrobku za časovú jednotku, zložitosť
výrobku a konečnú cenu formy.

Naše technologické možnosti
Periférie
Sušiace zariadenie
Drviace zariadenie
Temperačné jednotky
Centrálne chladenie strojov


• Dopytový formulár