Profil spoločnosti

SAMCOOP, s.r.o.
Dolná 1075/8
907 01 Myjava
Slovenská republika

e-mail:  samcoop@samcoop.sk
             drabek@samcoop.sk
             priesol@samcoop.sk

www.samcoop.sk

Telefón:  +421 34 621 5060
+421 34 654 0722
Fax:  +421 34 621 5060

IČO: 36315532
DIČ: 2020189545
IČ DPH: SK2020189545

Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
Číslo účtu: 3043744054/0200

UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6620400002/1111

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel Sro, vložka 12337/R.

Naša firma vznikla v roku 2000 ako jeden zo subjektov vzniknutých po transformácii Slovenskej armatúrky Myjava, a.s., nadväzujúc na viac
ako 60-ročnú tradíciu vývoja a prípravy nových výrobkov v Slovenskej
armatúrke Myjava, a.s..

Firma sa postupne etablovala ako konštrukčno-vývojová kancelária s vlastnou výrobou a výrobným programom.

Vo výrobnej prevádzke a v konštrukcii pracujú kvalifikovaní odborníci, ktorí majú bohaté a dlhoročné teoretické a praktické skúsenosti z oblasti prípravy nových výrobkov a náradia, predovšetkým z oblasti zdravotno-technických armatúr pre vodu, kúrenie, paru, plyn a podobne.

Firma má sídlo a výrobné priestory v bývalom areáli Slovenskej armatúrky
Myjava, a.s.. Spoločnosť sa od svojho založenia neustále rozvíja,
čo so sebou prináša požiadavky na priestory, strojový park a nárast
pracovných síl.

SAMCOOP, s.r.o. JE ČLENOM SOPKBudova firmy


Nový vlastný objekt