Služby

Služby sú poskytované predovšetkým subjektom, ktoré pôsobia v areáli bývalej Slovenskej armatúrky Myjava, a.s. alebo sa nachádzajú v blízkosti sídla našej firmy (Myjava a okolie). Služba je vhodná pre projektantov, architektov, školy a podobne. Ide predovšetkým o tieto činnosti
a služby:

• Kopírovacie a rozmnožovacie služby
• Normalizačné služby
• Patentoprávne služby

Kopírovacie a rozmnožovacie služby:
Ponúkame zhotovenie kópií na nasledovných kopírovacích strojoch:

a) Kopírovací stroj OCÉ 214
- čiernobiela svetlotlač z matríc (pauzákov)
na diazografický papier do formátu A0 (aj predĺžené formáty).

b) Kopírovací stroj OCÉ 7000
- veľkoplošné čiernobiele kopírovanie na elektrografickom stroji do formátu A0 (aj predĺžené formáty). Možnosť zhotovenia kópií z priehľadných aj nepriehľadných originálov na nasledovné materiály:
- biely aj farebný papier o plošnej hmotnosti 75 - 110 g
- priesvitný papier (pauzák) o plošnej hmotnosti 80 - 110 g/m2>
- polyesterová fólia do hr. 3,5 mm
Formát originálu môže byť 210 až 980 mm, dĺžka minimálne 279 mm. Formát kópie môže byť o šírke 210 až 920 mm a dĺžke minimálne 279 mm. Zhotovené kópie sú svetlostále, vhodné pre dlhodobé skladovanie podľa ISO 9002. Pripomíname, že na uvedenom zariadení je možné zhotoviť z poškodených originálov alebo kópií nový originál na pauzák alebo papier.

c) Kopírovací a rozmnožovací stroj NASHUATEC 3227 Id - zhotovovanie čiernobielych fotokópií do formátu A3 s možnosťou zmenšovania a zväčšovania (0,5 - 2-krát). Možnosť kopírovania na biele aj farebné papiere, pauzáky, priesvitné a samolepiace fólie.