Súčiastka

Záslepka

Forma

Záslepka

Súčiastka

Rukoväť

Forma

Rukoväť

Súčiastka

Unášač

Forma

Unášač


Záslepka

Forma

Záslepka
Vývojová a konštrukčná kancelária

Služby vývojovej a konštrukčnej kancelárie sú poskytované odborne znalými a skúsenými pracovníkmi, ktorých praktické a odborné znalosti boli získané predovšetkým mnohoročnou praxou vo Vývoji výrobkov spoločnosti Slovenská armatúrka Myjava, a.s., nadväzujúc tak na tradíciu vývoja a konštrukcie nových výrobkov, predovšetkým armatúr pre vodu, kúrenie, plyn ako i výrobkov z plastov.

Pomerne moderné vybavenie konštrukčnej kancelárie a odborné skúsenosti pracovníkov v oblasti konštrukcie a prípravy nových výrobkov, sú zárukou profesionálneho prístupu a umožňujú ponúknuť tieto služby nielen v oblasti zdravotno-technických armatúr a výrobkov z plastov, ale firma postupne rozširuje ponuku na návrhárske, konštrukčné a kresličské práce i do oblasti nástrojárskej a všeobecnej strojárskej výroby.


Hlavnou náplňou činnosti vývojovej a konštrukčnej kancelárie je:

 1. Vývoj nových výrobkov, predovšetkým zdravotno-technických armatúr a výrobkov z plastov. Vývoj nového výrobku, okrem úzkej spolupráce so zákazníkom, môže prebiehať aj v spolupráci
  s renomovanými dizajnérmi, čím môžu byť vytvorené nové výrobky so zreteľne odlišnou a novou filozofiou.

 2. Návrh a vypracovanie výkresovej, výrobnej, užívateľskej
  a ostatnej technickej dokumentácie nových výrobkov
  - rozsah vypracovávanej dokumentácie závisí od konkrétnych požiadaviek zákazníka. Dokumentácia môže byť vypracovaná v papierovej alebo digitálnej forme.

 3. Vypracovanie dokumentácie na už existujúce výrobky, prípadne prevedenie výkresovej o ostatnej technickej dokumentácie z papierovej formy do digitálnej.

 4. Návrh a výroba dutinového náradia, predovšetkým jednoduchého prototypového náradia pre výrobu výkovkov, kokilových a tlakových odliatkov z mosadze a zliatin hliníka, plastových výliskov a pod.

 5. Zabezpečenie dizajnérskych návrhov a riešenie dizajnu nových výrobkov.